Çalışma Alanları

 

Bireysel Psikoterapi

"En önemli rehber, bireyin kendi içinde saklıdır."

Carl Rogers

Bireysel psikoterapi, duygularınızı, düşüncelerinizi, ilişkilerinizi, inançlarınızı ve yaşam örüntülerinizi güvenli bir ortamda keşfetme sürecidir. Psikoterapi, yaşadığınız sıkıntılar ya da zorluklara yönelik iç görü kazanmanıza yardımcı olarak değişim için uygun yollar bulmanızda size rehberlik eder. Psikoterapi, etik ilkeler çerçevesinde danışanın iyi oluşunu gözeterek gerçekleştirilen bir konuşma tedavisidir.
Danışan ile terapisti arasında kurulan ilişki tedavi edici niteliğe sahiptir. Danışan ile terapist arasında kurulan ilişkinin niteliği, danışanın terapi sürecine aktif katılımı ve isteğiyle birleştiğinde, psikoterapi sürecinin daha işlevsel olmasına ve daha olumlu sonuçlar alınmasına yardımcı olur. Psikoterapi ortamının sağladığı empatik dinleme ve koşulsuz kabulle, danışanlar için yaşam öykülerini paylaşabilecekleri ve gündelik hayatlarında farkında olmadıkları meseleler üzerine düşünebilecekleri güvenli bir ortam oluşturulur. Böylelikle kişilerin süreçlerine ve problemlerine yönelik iç görü kazanmalarına yardımcı olarak, zorluklarla başa çıkma kapasitelerini ve yaşam kalitelerini arttırmalarına destek olur.

Changing mindset[8070].jpg
ERGENTERAPİSİ.jpg

Ergenlerle Psikoterapi

"Ergenlik kaçırılmaması gereken bir açılışı temsil eder"  

Philippe Jeammet

Ergenlik dönemi, birçok değişimin (fiziksel, sosyal, zihinsel ve psikolojik) yaşandığı bir dönemdir. Aynı zamanda bu dönemde beyinde çok yoğun değişimler yaşanır; bu yüzden insan hayatının en verimli dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Birçok farklı konuda yapılan ergenlik dönemi araştırmalarına göre, bu dönemin sağlıkla geçirilmesi, yetişkinlik döneminde yaşanabilecek birçok sorunun da önüne geçmektedir.
Ergenlik dönemi, kafa karışıklıklarının ve duygusal dalgalanmaların yoğun olduğu bir dönemdir. Çocukluk ile yetişkinlik arasında kalan ve kim olduğuna yönelik cevaplar arayan ergen bağımsızlaşmaya başlar ve deneme- yanılma yöntemi ile kendisini, yeteneklerini, tercihlerini keşfetmeye çalışır. Fakat bu kendini anlama, tanıma, bağımsızlaşma ve keşfetme süreci, hem ergen hem de aileler için zorlayıcı olabilir.
Ergenlik dönemi psikoterapisinde ergene kendisini tanıması, duygularını anlaması ve zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmesi ve yönünde destek verilir. Aile de gerekli durumlarda sürece dahil edilerek, yaşanılan zorluklarla ilgili desteklenir. Bu çalışmalar, aile içindeki güvenli ve huzurlu ortamı destekleyerek, ergenin kendini tanıması, sorumluluk bilinci geliştirmesi ve sağlam temeller oluşturarak kendini gerçekleştirmesine yardımcı olur.

Aile Terapisi

"Bütün her zaman parçalarının toplamından daha büyüktür."

Aristotales

Aile terapisi, aile üyeleriyle yapılan kişilerarası görüşmeler yoluyla sorunların çözülmesi ve aile içi iletişim ve huzurun arttırılmasına yönelik yapılan sağaltıcı müdahaledir. Aile terapisinde, aile bir sistem olarak ele alınır ve ailede tekrarlayıcı nitelikte olan problemlere, çatışmalara, iletişim ve ilişki örüntülerine odaklanılarak sistem iyileştirilmeye çalışılır. Aile üyelerinin yaşadığı bireysel problemler, aile sistemi içerisinde ele alınır ve problemlerin sistemi nasıl etkilediği ve sistemden nasıl etkilendiği göz önünde bulunarak aileye, sağlıklı başa çıkma yöntemleri geliştirmeleri yönünde destek verilir.
Büyük yaşamsal değişiklikler, boşanma ve boşanma sonrası yaşanan durumlar, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar, iletişim problemleri, çocuklara yönelik problemler, evliliğe hazırlık ya da anne-baba olmaya hazırlık gibi birçok konuda aileler aile terapisi hizmetinden yarar sağlarlar.

AİLETERAPİSİ.jpg
ÇİFT TERAPİSİ.jpg

Çift Eş Terapisi

"İlişkilerde incinir,ilişkilerde iyileşiriz."

Nilüfer Devecigil

İlişki kurmak insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Yetişkinlik hayatında bize en yakın ilişkilerden birini de partnerimizle/eşimizle kurarız.
Çift/Eş terapisi, evlilik terapisi, ilişki danışmanlığı gibi çeşitli adlarla anılan bu terapi türünde, çiftlerin ilişkilerinde uzun zamandır yaşıyor oldukları ve çözüme kavuşturamadıkları problemlerine yönelik ortak çözüm yollarının keşfedilmesi, tarafların iletişiminin güçlendirilmesi ve iki tarafın da ilişkiden aldığı doyumun ve yaşam kalitelerinin arttırılması yönünde destek verilir.
Çift/Eş terapisti, taraflara eşit mesafede durarak, ilişki ile ilgili sorunların ve bireysel deneyimlerin özgürce paylaşılabileceği, güvenli bir ortam sunar. Böylelikle iki tarafın da ihtiyaçları ve görüşleri, ilişki içerisinde yaşadıkları problemler, anlaşılır ve duyulur hale gelir. Taraflar arasındaki iletişim becerilerinin gelişmesi ve tarafların ilişki içerisindeki bireysel rollerinin anlaşılmasıyla birlikte ve ilişki içerisindeki ortak kaynakların güçlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar ile ilişkinin güçlendirilmesi ve partnerlerin sorunlarını çözebilecek bilgi ve becerilere erişmeleri hedeflenir.
Hemen randevunuzu oluşturarak, siz de bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Online Terapi

.

Online terapiyi, terapi seanslarının görüntülü görüşme araçlarının kullanılmasıyla (Skype, Zoom, Google Meet, Whatsapp…vb) gerçekleştirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Yüz yüze psikoterapi koşullarının sağlanamadığı durumlarda (yurt dışında yaşama, şehir dışında yaşama, evden ayrılmanın mümkün olmadığı durumlarda, pandemi tedbirleri kapsamında...vs) online platformlar üzerinden psikoterapi yöntemi tercih edilebilir.
Özellikle koronavirüs pandemisi ile birlikte online platformların terapi amaçlı kullanımı da arttı. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, danışanlar online terapiden, yüz yüze psikoterapiden olduğu kadar fayda sağlıyor. Online terapi sürecinde de, seansların süresi, sıklığı ve gizliliğin korunması açısından, yüz yüze terapideki kurallar geçerli olur. Rahatsız edilmeyeceğiniz ve dikkatinizin dağılmayacağı özel bir alanda, bilgisayar, cep telefonu ya da tablet aracılığıyla online terapi hizmetinden faydalanabilirsiniz.
Her koşulda ve her durumda psikolojik desteğe ulaşmak mümkün. Hemen randevunuzu oluşturarak, siz de bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

ONLİNETERAPİ.png